Vil du ha årets influensavaksine?

 

Du trenger ingen time for dette - men du trenger en resept på vaksinen, da vi ikke har flere igjen på legekontoret.

Ta kontakt med oss for dette :)

Du må beregne god tid når du kommer og får vaksinen da du må sitte å vente i 20 minutter etter vaksinen er satt.

 

Influensavaksine:

250,- risikogruppe.

300,- ikke risikogruppe.

 

Pneumovax (lungebetennelse): 380,-

 

 HVEM BØR VAKSINERE SEG?

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er:

 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege