Bilderesultater for vaksine"

Du trenger ingen time for å sette den.
Det er bare å droppe innom mandag-torsdag mellom kl. 09.00-11.00 og kl 11.00-14.30 og på fredager mellom kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-13.30.

Prisen er 250 kr for de i risikogruppe, og 300 kr for alle andre.

Influensavaksine anbefales spesielt for: (Risikogrupper)

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege