CORONAVAKSINE
Pasienter som ønsker vaksine må registrere seg i helseboka på kommunens hjemmeside.
https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/512054/login
Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt, kan du ringe vaksinetelefonen. Telefonnummeret er 94 01 23 10 og du kan ringe kl. 09.00 – 14.00 mandag til fredag.
Informasjon om coronavaksine og prioriterte risikogrupper oppdateres fortløpende, se https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
Pasienter med særlig høy risiko i aldersgruppen 18-64 vaksineres samtidig med eldre i gruppen 65-74, altså gruppe 4. Pasienter identifiseres av fastlegene.
Kommunen har ansvar for gjennomføringen av vaksinasjon, se https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/