sms kan ikke brukes for å bestille Ø.time eller time samme dag