Når du bestiller resepter, kan du hente resepten(e) på apoteket etter kl. 16:00 samme dag.